Мисия

Мисията на „Моят музей” е да утвърди активната роля на българските музеи като фактор в образованието и творческото развитие на индивида, като насърчава развитието на мотивирани музейни професионалисти и изгражда активно лично и обществено отношение в живота на музеите.